15 godina Aliaxis grupe

Ovog meseca je godišnjica osnivanja Aliaxis grupe, koja je formirana 2003. godine kao holding kompanija od preko 100 posebnih poslovnih entiteta. Inače same pojedinačne kompanije funkcionišu jod od početka 20. veka.

Sada Aliaxis zapošljava preko 16.000 ljudi na svim kontinentima i najveća je kompanija koja je fokusirana na plastične cevne sisteme.

Koristimo priliku da Vam se zahvalimo zato što saradjujete sa nama jer Aliaxis postoji upravo zbog svojih partnera.

We are Aliaxis
We are Aliaxis