Fixbloc – fiksiranje PE cevi

Od aprila meseca u ponudi novi proizvod za elektrofuziono zavarivanje – Fixbloc – koji rešava problem fiksiranja PE cevi.

Namena mu je stvaranje fiksne tačke (ankerisanje) polietilenskih cevi radi zaštite od izvlačenja, u slučaju uvlačenja cev u cev (odbojnik), u situacijama kada PE cev fiksiramo betonom (ulaz u šahtu i sl) – gde god postoji potreba absorbovanja vučnih sila kod PE cevi ili fiksiranja.

Predvidjen je za montažu na PE cevima prečnika d160 do d1600, debljine zida SDR33 do SDR11, za apsorbovanje sila do 40kN (i više korišćenjem dva ili više komada).

Jednostavna montaža uz pomoć našeg elektrofuzionog aparata Friamat.

Preuzmite izvod iz kataloga sa detaljima i tehničkim karakteristikama (PDF na engleskom jeziku) ili nas kontaktirajte za više detalja.