FNPM – Pumpa na magnetni pogon od plastike

Agresivni, posebno toksični, zapaljivi, eksplozivni ili smrdljivi fluidi. Generalno, sve tečnosti koje ne smeju biti ispuštane u atmosferu tokom procesa proizvodnje.
Aplikacije:
• Hloro-alkalna elektroliza
Konstruktivne karakteristike:
• Prema DIN EN 22858 (ISO 2858)
• Debeli zidovi, difuzija i vakuumsko zaptivanje PFA obloge svih delova u kontaktu sa tečnošću.
• Delovi pod pritiskom od GGG 40.3
• Procesno izvođenje
• Prenos snage kroz središnji nosač spojnice
• Lonac od CFRP sa PFA oblogom
• Bezbedno pokretanje lonca preko nominalne tačke
• Unutrašnji rotor i vratilo iz jednog dela, kompletno obloženo sa PFA
• Zatvoreno radno kolo, aksijalni pomak kroz rasteretne otvore
• Sekundarna zaptivanje u predelu ležaja
• Na raspolaganju i kao blok pumpa (tip FNPMF)
Zaptivanje:
• Magnetna spojnica
Materijal izrade:
• ETFE
• PFA
• PE 1000
• PP
• PTFE
• PVDF