RMKN – Pumpa na magnetni pogon od metala prema DIN EN 22858 (ISO 23858

Primena:
Agresivne, posebno toksične, zapaljive, eksplozivne ili smrdljive tečnosti. Generalno, sve tečnosti koje ne smeju biti ispuštane u atmosferu tokom procesa njihovog trasporta.
• Hlor-alkalna elektroliza
• Industrijska proizvodnja H₂SO₄
Konstruktivne karakteristike:
• Ispunjava zahteve ISO 5199
• Zatvoreno radno kolo
• Entral rotirajuća spojnica opremljena Samarium kobalt magnetima
• Centrirajući prsten zavrtnjem pričvršćen za spiralno kućište
• Odstojna čaura bez varova vrši funkciju zaptivača
• Odvojena kola podmazivanja i hlađenja
• Brza montaža i demontaža
• Na raspolaganju izvođenje sa grejanjem I prirubnim motorom (RMKNF)
Zaptivanje:
• Magnetna spojnica
Materijal izrade:
• 1.0619
• 1.4136S
• 1.4306S
• 1.4361
• 1.4408
• 1.4529 S
• R 30 20
• R 4SI
• Legura C
• Legure na bazi nikla
• R 70 C1
• Legura na bazi titanijuma