Viking Johnson MDK

Montažno demontažni komad

montažno demontažni komad

Prednosti dizajna MDK komada:

  • Jednostavna konstrukcija armature čine naše MDK komade pogodnim za mnoge aplikacije uključujući pumpne stanice, tretman otpadnih voda, fabrike vode, postrojenja, vezu sa ventilima i prirubnicama bilo kog tipa.
  • Dizajn i konstrukcija u skladu sa BS EN ISO 9001, testirano i odobreno za upotrebu u distributivnim sistemima vode za piće.

Tehnički opis Viking Johnson MDK komada:

  • Materijal: duktil u skladu sa BS EN1563: Simbol EN-GJS-450-10
  • Zaštita: Rilsan najlon 11 (Poliamid 11) minimum 250 mikrona
  • Nominalni pritisak: (po zahtevu) NP10, NP16, NP25, NP40

Katalog:

Viking Johnson MDK DN40
Viking Johnson MDK DN40

Montažno demontažni komad proizvodjača Viking Johnson iz Engleske

Viking Johnson MDK DN50
Viking Johnson MDK DN50

Montažno demontažni komad proizvodjača Viking Johnson iz Engleske

DOKUMENTA ZA PREUZIMANJE:

Brošura MDK Viking Johnson – srpski jezik (PDF)

montažno demontažni komad

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije pozovite nas na 018/4532-324