Prevencija COVID-19

U skladu sa preporukama nadležnih institucija a u cilju prevencije i smanjenja rizika u širenju COVID-19 virusa obaveštavamo vas da smo aktivirali sledeće mere:

  • Zabrana ulaska nezaposlenih u prostorije firme
  • Prijem / izdavanje robe ispred našeg magacina
  • Komunikacija sa kupcima elektronskim putem
  • Odlaganje službenih putovanja i poseta