Zaštita zaposlenih

U cilju imunizacije i zaštite na radnom mestu od teške infekcije COVID-19, Aliaxis Srbija podržava planiranu vakcinaciju na nacionalnom nivou, uz preporuku našim zaposlenima da odaberu jednu od vakcina koje su odobrile državne zdravstvene institucije Republike Srbije, na dobrovoljnoj osnovi.

Bez obzira na postupak vakcinacije, Aliaxis Srbija će nastaviti da primenjuje mere preventivne zaštite, kao i posebnu organizaciju rada, u cilju smanjenja rizika od infekcije naših zaposlenih, a u skladu sa preporukama državnih organa i centrale Aliaxis iz Brisela.

S poštovanjem,

Aliaxis Srbija