POLIETILENSKI FITING
GASNE MREŽE

friatec

Gasne mreže srednjeg pritiska se u Srbiji izvode od polietilenskih cevi koje se spajaju na dva načina: elektrofuzionim spojnim elementima ili sučeonim zavarivanjem, od materijala PE100 SDR11.

Aliaxis UI može ponuditi sledeće proizvode koji spadaju u grupu polietilenskih fitinga:

U skladištu imamo dimenzije fitinga d20mm-d500mm. Veće dimenzije isporučujemo na zahtev – sa rokom isporuke 1-3 nedelje (u zavisnosti od raspoloživosti materijala u našem centralnom magacinu u Beču).