Uvek ispravna odluka
Frialen sigurnosni fiting

friatec

Elektrofuzioni fiting za spajanje PE cevi i sučeonih elemenata se proizvodi od polietilena PE100 SDR11 ili SDR17. Tehnologija elektrofuzije je relativno nova tehnologija na našim prostorima iako se ona aktivno primenjuje već preko 50 godina.

Kucni prikljucak sa i bez ventila     Glavni vodovi

frialen XL dimenzije     Odvodne linije

Sama tehnologija elektrofuzije je usavršena radi dodatne sigurnosti prilikom instalacije gasnim mreža. Sistem elektrofuzije podrazumeva spajanje dva elementa od polietilena uz pomoć toplote i pritiska. Na samom spoju se na taj način vrši dvostruko ojačavanje (debljina cevi + debljina fitinga). Pored toga, površina spoja kod elektrofuzije je dosta veća u odnosu na površinu spoja kod čeonog zavarivanja cev na cev, pa se elektrofuziono spajanje smatra sigurnijim spajanjem od čeonog.

Standardni elektrofuzioni elementi prate potrebe instalatera, pa za svaku vrstu čvora postoji odgovarajući elektrofuzioni element. U slučaju da je konstrukcija čvora specifična i nestandardna – on se realizuje spajanjem dva ili više elektrofuziona elementa ili uz kombinaciju sa sučeonim elementima.

Materijal za preuzimanje (na srpskom jeziku, PDF):

Materijal za preuzimanje (na engleskom jeziku, PDF):