logo-simona

Pune šipke od plastičnih materijala

Pune šipke od plastičnih materijala se koriste najčešće za CNC mašinsku proizvodnju rezervnih delova za razne mašine i alate (zupčanici, radna kola, oštećeni delovi – kopiranje i sl). Često je mašinska izrada rezervnog komada jeftinija i brža ukoliko se kao materijal koristi puna plastična šipka (lakša obrada, bolje karakteristike i sl).

Na zahtev možemo isporučiti pune šipke od plastičnih materijala proizvodjača Simona iz Nemačke, namenjene za dalju obradu.

U ponudi osam grupa proizvoda:

  1. Simona PE 100 crna puna šipka
  2. Simona PE-HD prirodni
  3. Simona PE 500
  4. Simona PE 1000
  5. Simona PP-H AlphaPlus
  6. Simona PP-H prirodni
  7. Simona PVC-CAV
  8. Simona PVDF

Link ka stranici proizvoda sa tehničkim detaljima:

http://www.simona.de/index.php?id=206&L=1&productBase=Solid%20Rods