Pune šipke od plastičnih materijala

Pune šipke od plastičnih materijala se koriste najčešće za CNC mašinsku proizvodnju rezervnih delova za razne mašine i alate (zupčanici, radna kola, oštećeni delovi – kopiranje i sl). Često je mašinska izrada rezervnog komada jeftinija i brža ukoliko se kao materijal koristi puna plastična šipka (lakša obrada, bolje karakteristike i sl).

Na zahtev možemo isporučiti pune šipke od plastičnih materijala raznih debljina, namenjene za dalju obradu.

U ponudi osam grupa proizvoda:

  1. PE 100 crna puna šipka
  2. PE-HD prirodni
  3. PE 500
  4. PE 1000
  5. PP-H AlphaPlus
  6. PP-H prirodni
  7. PVC-CAV
  8. PVDF