FRIALEN
trening program

AliaxisEdu

Elektrofuziono i sučeono zavarivanje PE fitinga je jednostavna procedura ukoliko je zaposleni osposobljen za to. Sam postupak zavarivanja plastike zahteva odredjene korake koje zaposleni mora sprovesti prilikom zavarivanja. U slučaju da koraci nisu sprovedeni po uputstvu može doći do lošeg zavarivanja i do curenja na spoju. Da bi se izbegli problemi u montaži neophodno je da svaki zaposleni koji će se u Vašoj kompaniji baviti zavarivanjem PE fitinga prodje i obuku u zavarivanju PE fitinga. MI obezbedjujemo obuku u zavarivanju svim našim partnerima. Dovoljno je da izaberete program obuke i obavestite nas.

Trenutno raspoloživi programi obuke:

 

 • Trening br 1 / Elektrofuziono zavarivanje Frialen PE elektrofuzionih fitinga do d225mm
  • Trajanje obuke 4h, maksimalan broj polaznika po terminu – 15
  • Naredni termin: 09.03.2017.
 • Trening br 2 / Elektrofuziono zavarivanje Frialen PE fitinga d250mm – d1200mm
  • Trajanje obuke 4h, maksimalan broj polaznika po terminu – 15
  • Preduslov je završen trening broj 1
 • Trening br 3 / Elektrofuziono zavarivanje Frialen sedala (ogrlica) i sedala sa ventilom za kućne priključke
  • Trajanje obuke 2h, maksimalan broj polaznika po terminu –  15
  • Preduslov je završen trening broj 1
  • Naredni termin: 09.03.2017.
 • Trening br 4 / Sučeono zavarivanje PE fitinga
  • Trajanje obuke 3h, maksimalan broj polaznika po terminu – 15
  • Preduslov je posedovanje mašine za čeono zavarivanje PE fitinga i cevi proizvodjača Ritmo Italija
 • Trening br 5 / Korišćenje Friamat mašine za elektrofuziono zavarivanje
  • Trajanje obuke 2h, maksimalan broj polaznika po terminu – 15
  • Preduslov je posedovanje mašine za elektrofuziono zavarivanje proizvodjača Friatec Nemačka i završen trening broj 1
  • Naredni termin: 09.03.2017.
 • Trening br 6 / Korišćenje Ritmo mašina za čeono zavarivanje PE fitinga i cevi
  • Trajanje obuke 2h, maksimalan broj polaznika po terminu – 15
  • Preduslov je posedovanje mašine za čeono zavarivanje PE fitinga i cevi proizvodjača Ritmo Italija i završen trening broj 4

 

Za više detalja i zazakazivanje obuke / termina molimo Vas da nas kontaktirate na 018/4532-324

Frialen trening program je deo AliaxisEdu programa

AliaxisEdu

Aliaxis UI Srbija