Servis elektrofuzionih mašina i alata
uz izdavanje potvrde o ispravnosti

 

Aliaxis Srbija je ovlašćeni servisni centar za Friamat elektrofuzione mašine i alata, proizvodjača Friatec AG Nemačka. Servis i kalibraciju mašina vršimo na opremi isporučenoj od proizvodjača čime garantujemo kvalitet servisiranja i ispitivanja.

Friamat aparati zahtevaju godišnji servis i ispitivanje parametara zavarivanja. Vlasnici aparata su u obavezi da parat pošalju na godišnje servisiranje, ukoliko žele da ga koriste za elektrofuziono zavarivanje. Nadzorni organi zahtevaju potvrde o servisiranju

Jedini u Srbiji izdajemo ispravne potvrde o servisiranju i ispravnosti Friamat aprata za elektrofuziono zavarivanje.

Ukoliko imate aparat ili alat proizvodjača Friatec AG iz Nemačke – zakažite servis na 018/4532-324