Opšti uslovi prodaje

Opšte uslove prodaje privrednog društva Aliaxis Utilities and Industry d.o.o. Niš možete preuzeti klikom na sledeći link:

OPŠTI USLOVI PRODAJE (PDF)

NAPOMENA: Opšti uslovi prodaje se primenjuju na sve isporuke koje nisu ugovorene posebnim Ugovorom o kupoprodaji izmedju Aliaxis-a i kupca.  Ne primenjuju se na Ugovore o kupoprodaji robe koji su aktivni, Ugovore o isporukama robe po JN, ostale Ugovore o prodaji već se u takvim slučajevima primenjuju odredbe važećeg Ugovora.

Za bliže detalje i eventualna pitanja i pojašnjenja molimo Vas da nas kontaktirate na 018/4532-324