Aliaxis – Obaveštenje o privatnosti

Ažurirano na dan: 01.03.2019.

Kompanija Aliaxis je posvećena prikupljanju, održavanju i korišćenju ličnih podataka o našim klijentima i poslovnim kontaktima. Ovo Obaveštenje o privatnosti detaljno definiše način na koji možemo prikupljati, koristiti i otkrivati lične informacije o Vama, te opisuje prava koja Vi imate vezano za Vaše lične informacije.

Ovo Obaveštenje o privatnosti se odnosi samo na lične informacije koje prikupljamo preko našeg portfolia na veb sajtu (uključujući, ali se ne ograničavajući na linkove koji su postavljeni) i sve pod-sajtove, koji se zajedničkim imenom nazivaju “Veb sajt”). Za lične infromacije koje prikupljamo na druge načine, molimo Vas da detaljnije pročitate sledeća obaveštenja o privatnosti koja se odnose na:

 • Naše klijente i dobavljače
 • Posetice naše veb prezentacije

Ukoliko imate dodatna pitanja ili nedoumice koje se odnose na naše korišćenje Vaših ličnih informacija, molimo Vas kontaktirajte nas slanjem email poruke na privatnost@aliaxis-ui.rs

Sadržaj:

 1. Lične informacije koje prikupljamo i razlog prikupljanja informacija
 2. Pravni osnov za obradu ličnih informacija  
 3. Sa kim i na koji način delimo Vaše lične informacije
 4. Čuvanje podataka
 5. Prava zaštite Vaših podataka
 6. Da li će Vaše lične informacije biti prenesene van granica zemlje?
 7. Mere bezbednosti koje se odnose na Vaše lične podatke
 8. Linkovi ka veb sajtovima trećih lica
 9. Promene našeg Obaveštenja o privatnosti  
 10. Kako nas kontaktirati

1. Lične informacije koje prikupljamo i razlog prikupljanja informacija

Lične informacije koje možemo prikupljati o Vama preko veb sajta podpadaju pod sledeće kategorije:

Informacije koje nam Vi dobrovoljno dostavljate

Mi prikupljamo lične informacije koje nam Vi dobrovoljno dajete preko našeg veb sajta, npr. kada popunjavate neki formular preko kog nas kontaktirate ili kada se upisujete na našu email listu obaveštenja.

Infomacije koje prikupljamo o Vama mogu uključiti sledeće:

 • ime, pozicija, adresa;
 • lični kontakt podaci (telefon, elektronska pošta, faks, itd.);
 • naziv, adresa, sektor, kontakt informacije i drugi podaci koji se odnose na kompaniju koju predstavljate (ukoliko postoji) i Vašu funkciju u okviru kompanije;
 • PIB;
 • korisničke preference (npr. jezik podešavanja);
 • tržišne preference;
 • servisni zahtevi i narudžbine;
 • informacije o nabavci i plaćanju;
 • pretplate na biltene, prijave za promocije, korišćenje posebnih ponuda, itd.
 • odgovor na upitnike, recenzije, ocene i druga vrsta povratnih informacija;
 • sadržaj komunikacije koja je poslata preko veb sajta, uključujući i informacije koje su postavljene na socijalnim mrežama na veb sajtu ili koje su na drugi način podeljene sa našom kompanijom i/ili drugim korisnicima;
 • sve ostale informacije koje možete uneti ili preneti na veb sajt (npr. sadržaj koji popunjavate u online formularima, fotografije, itd.).

Informacije koje prokupljamo automatski

Kada posetite naš veb sajt, možemo automatski prikupljati određene informacije sa Vašeg uređaja. U nekim državama, uključujući i države Evropske ekonomske zajednice, ove informacije se, po zakonim o zaštiti podataka, mogu smatrati ličnim informacijama.

Informacije koje automatski skupljamo mogu podrazumevati:

 • IP adresu, operativni sistem, tip internet čitača, verziju i konfiguraciju internet čitača, naziv internet provajdera, kao i druge podatke o kompjuteru i konekciji koje identifikuju vrstu Vašeg uređaja, konekciju ka našem  veb sajtu, čime se omogućava razmena podataka sa Vama i Vašim uređajem i omogućava lagodnije korišćenje našeg veb sajta;
 • URL i IP adresu veb sajta sa kog pristupate ili sa kog ste preusmereni na naš veb sajt, uključujući datum i vreme pristupanja;
 • stranice koje ste posetili prilikom pristupanja našem veb sajtu, linkove koje ste pratili na veb sajtu, uključujući datum i vreme;
 • URL strim do, kroz i sa veb sajta, uključujući datum i vreme;
 • istorijat upita i kupovine, uključujući otvorene i obavljene transakcije;
 • termine koje ste uneli u pretragu; i
 • usluge/proizvode/strane koje ste pregledali ili tražili na našem veb sajtu.

Prikupljanje informacija omogućava bolje razumevanje lica koja posete naš veb sajt, u smislu lokacija sa kojih dolaze i sadržaja i proizvoda koji ih zanimaju sa našeg veb sajta. Koristimo ove infromacije za našu internu analitiku, kao i da bi poboljšali kvalitet i relevantnost našeg veb sajta za sve posetioce.

Neke od ovih informacija se mogu prikupljati uz pomoć “cookies”, “web beacons”, jedinstvenih identifikatora i sličnih tehnologija za prikupljanje i čuvanje informacija (što može uključiti i Vaše lične infromacije).

Informacije koje možemo dobiti od trećih lica  

S vremena na Vreme, možemo dobijati lične informacije o Vama od trećih lica, ali samo ukoliko smo proverili da ova treća lica ili imaju Vaše odobrenje ili imaju zakonsko ovlašćenje da nam otkriju Vaše lične podatke.  

Informacije koje dobijemo od trećih lica koristimo isključivo da bismo unapredili naše usluge koje pružamo preko našeg veb sajta.

Deca

U potpunosti smo posvećeni tome da zaštitimo privatnost dece. Naš veb sajt nije dizajniran za decu i mi svesno ne prikupljamo lične podatke i informacije o deci.  

2.  Pravni osnov za obradu ličnih informacija   

Pravni osnov za prikupljanje i korišćenje gore opisanih ličnih informacija će zavisiti od ličnih informacija i specifičnog konteksta u kom informacije prikupljamo. 

Međutim, mi ćemo uobičajeno prikupljati lične informacije samo od Vas

 • ukoliko je obrada podataka u našem legitimnom interesu i nije u sukobu sa pravima koje Vi imate,
 • ukoliko su nam lične informacije neophodne kako bi smo potpisali ugovor sa Vama, ili
 • ukoliko imamo Vašu dozvolu za prikupljanje ličnih podataka.

Obrađivaćemo Vaše lične informacije za neku od dole navedenih svrha:

 • upravljanje, funkcionisanje, održavanje i unapređivanje našeg veb sajta;
 • kontakt sa Vama, kako bismo Vas ili Vašu organzaciju informisali o novim proizvodima ili uslugama koje pružamo;
 • procena Vaše podobnosti ili podobnosti Vaše organizacije za određene vrste ponuda, proizvoda ili usluga;
 • pomoć u proceni i presonalizaciji našeg veb sajta, našeg marketinga, proizvoda i usluga;
 • obavljanje analiza i istraživanja klijenata, uključujući i opšte istraživanje tržišta ili anketiranje vezano za potrebe naših klijenata i osluškivanje njihovog mišljenja o određenoj stavci, generisanje prodaje i modusa trgovanja, kao i analiza marketinške efikasnosti na anonimnoj bazi (npr. sabiranjem podataka) ili na individualnoj osnovi (ukoliko je to zakonski dozvoljeno);
 • davanje odgovora na Vaša pitanja i odgovranje na Vaše zahteve;
 • pružanje informacija o Kompaniji, Aliaxis Grupi, njenim članovima, našim proizvodima i uslugama, kao i stavkama koje Vas mogu zanimati, i to putem: slanja materijala poštom, elektronskom poštom, putem biltena, slanjem SMS/MMS poruka, postavljanjem postova na društvenim mrežama, online rekalmiranjem, uključujući i periodično slanje promotivnog materijala o našim proizvodima, uslugama i promocijama koje su pripremljene specijalno za Vas (direktni marketing)
 • kreiranje statističkih podataka o korišćenju našeg veb sajta i stranica na društvenim mrežama;
 • potvrđivanje da su Vaše naružbine primljene i obrada istih, kako bi smo potvrdili da ste Vi i Vaša kompanija registrovani korisnik koji koristi naše usluge;
 • ponuda relevantnih proizvoda i usluga Vama ili Vašoj organizaciji, radi pružanja korisničkih usluga, kao i za svrhe fakturisanja;
 • za naše interne potrebe, kao što su upravljanje, istraživanje, analitika, korporativno izveštavanje i unapređenje naše poslovne efikasnosti;
 • pružanje bezbednosti Vama, Vašoj organizaciji i našem osoblju, pružanje pomoći u procesu održavanja kvaliteta (pozivi prema našem korisničkom servisu se mogu pratiti i/ili snimati za svrhe verifikacije, vezbednosti, kvaliteta i obuke);
 • ulaženje u trag malicioznim pozivima i zahtevima;
 • usklađivanje sa zakonima, regulativama, sudskim nalozima, zahtevima Vlade i državnih agencija, kako bismo pravilno vodili naš sistem i zaštitili sebe, naše korisnike i rešili sporove sa klijentima;
 • vršenje segmentacije za našu bazu klijenata i pomoć u razvoju ponuda, proizvoda i usluga, kako bismo Vama i Vašoj organizaciji ponudili najbolje korisničko iskustvo;
 • komunikacija sa Vama o svim ostalim stavkama (npr. slanje podsetnika za servisiranje, tehničkih obaveštenja, bezbednosnih upozorenja, poruka koje se odnose na podršku i administraciju, servisnih biltena, itd.);
 • organizovanje nagrada, upitnika, takmičenja i drugih promotivnih aktivnosti ili događaja;
 • usklađivanje sa svim zakonskim obavezama, sprečavanje neovlašćenog korišćenja veb sajta, rešavanje sporova i sprovođenje ugovora; i
 • za ostale svrhe sa kojima ste se Vi saglasiti i/ili koje su dozvoljene zakonom.

Ukoliko želimo da koristimo Vaše lične informacije za nove ili drugačije svrhe koje nisu kompatibilne sa svrhom u koju prikupljamo podatke, mi ćemo Vas obavestiti o tome, a koristićemo lične informacije samo ukoliko je to dozvoljeno zakonom i samo ukoliko imamo Vašu dozvolu.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili su Vam potrebne informacije vezano za pravni okvir koji je osnov za naše prikupljanje ličnih informacija, molimo Vas da nas kontaktirate

3. Sa kim i na koji način delimo Vaše lične informacije

U smislu gore navedenih svrha, možemo podeliti Vaše lične informacije sledećim kategorijama primaoca:

 • članovima Aliaxis Grupe; i
 • sledećim licima:
 • našim provajderima i dobavljačima, uključujući i ona lica koja nam pružaju usluge analize podataka, hosting veb sajta, tehničku podršku, isporuku, slanje pošte i elektronske pošte, lica koja uklanjaju repetitivne informacije iz korisničkih lista, licima koja nude pomoć u prodaji i marketingu, licima koja obrađuju plaćanja kreditnom karticom i pružaju korisničke usluge;
 • našim profesionalnim savetnicima i revizorima;
 • kompetentnim državnim organima, Vladinm agencijama i/ili sudovima; i
 • svim licima za koja nam date saglasnost u smislu otkrivanja Vaših ličnih podataka.

Takođe, možemo otkriti Vaše lične podatke trećim licima tokom procedure reorganizacije Aliaxis Grupe ili prodaje imovine kompanije njenim članicama ili divizijama.

4. Čuvanje podataka

Čuvaćemo Vaše lične podatke ukoliko imamo legitimnu poslovnu potrebu da to učinimo (npr. da bismo Vam pružili usluge koje Vi zahtevate ili da bismo ispoštovali zakonske, poreske i računovodstvene regulative). 

Ukoliko nemamo poslovnu potrebu da čuvamo Vaše lične podatke, iste ćemo (ukoliko je to moguće i praktično) obrisati ili od njih načiniti anonimne podatke uklanjanjem, blokiranjem ili menjanjem detalja na osnovu kojih možete biti identifikovani.

5. Prava zaštite Vaših podataka

Imate sledeća prava u smislu Vaših ličnih podataka:

 • pravo da dobijete informaciju da li se Vaši lični podaci obrađuju ili ne, a ukoliko se obrađuju – pravo da im pristupite i/ili da dobijete kopiju Vaših ličnih podataka;
 • pravo da ispravite ili ažurirate netačne ili nepotpune lične podatke;
 • pravo da dobijete potvrdu o brisanju vaših ličnih podataka;
 • pravo da ograničite obradu podataka na osnovu zakonskih regulativa;
 • pravo da uložite prigovor na obradu svojih ličnih podataka na osnovu njihove specifične situacije, kada je obrada ličnih podataka neophodna za svrhu ostvarivanja zakonskih interesa kompanije;
 • pravo da prekinete marketinšku komunikaciju koju Vam šaljemo, u svakom trenutku;
 • pravo da primite svoju ličnu dokumentaciju u strukturisanom, uobičajenom i čitljivom formatu, kao i pravo da lične podatke prenesete drugom licu za kontrolu podataka;
 • pravo da povučete svoju saglasnost u svakom trenutnku, ukoliko se obrada ličnih podataka zasniva na saglasnosti klijenta. Povlačenje saglasnosti neće imati uticaja na zakonitost obrade podataka koja je izvršena pre povlačenja saglasnosti, niti će imati uticaj na obradu ličnih podataka koja je izvršena na osnovu zakonske regulative koja se ne odnosi na spomenutu saglasnost; i
 • pravo da uložite žalbu instituciji koja je nadležna za zaštitu podataka. 

Ukoliko želite da se pozovete na neko od gore navedenih prava, molimo Vas kontaktirajte nas putem email poruke poslate na privatnost@aliaxis-ui.rs

6. Da li će Vaše lične informacije biti prenesene van granica zemlje?

Aliaxis Grupa funkcioniše na globalnom nivou, te ćemo možda imati potrebu da prenesemo Vaše lične podatke članicama Aliaxis Grupe ili trećim licima, tj. pružaocima usluga koji se nalaze u državama u kojima Vaši lični podaci nisu originalno prikupljani.

U tom slučaju, mi ćemo implementirati mere bezbednosti, kako bismo obezbedili adekvatan nivo zaštite ličnih informacija koje se prenose.  

Ukoliko se lični podaci rezidenata EU prenose u države koje ne pripadaju Evropskoj Uniji (EU) i Evropskom ekonomskom prostoru (EEA), preduzećemo sve adekvatne mere kako bismo obezbedili adekvatan nivo zaštite podataka u skladu sa zakonima EU, i to u smislu uvođenja ugovornih klauzula u ugovore koje potpisujemo sa ugovornom stranom koja prima poverljive podatke.

7. Mere bezbednosti koje se odnose na Vaše lične podatke  

Maksimalno smo posvećeni zaštiti privatnosti i bezbednosti informacija koje nam dajete, te ćemo implementirati adekvatne tehničke, fizičke i organizacione mere bezbednosti, kako bismo se zaštitili od neovlašćenog pristupa, oštećenja, otkrivanja i gubitka ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo. Mere koje koristimo su dizajnirane kako bi pružile adekvatan nivo bezbednosti u smislu rizika koji sa sobom nosi obrada Vaših ličnih podataka. 

Molimo Vas da imate u vidu da komunikacija preko Interneta, tj. putem elektronske pošte, nije sigurna ukoliko nije enkriptovana.

8. Linkovi ka veb sajtovima trećih lica

Ovo Obaveštenje o privatnosti se ne odnosi na veb sajtove trećih lica sa kojima je naš veb sajt linkovan ili koji se reklamiraju na našem veb sajtu. Veb sajtovi trećih lica imaju svoja obaveštenja o privatnosti i politiku koju predlažemo da pročitate.

9. Promene Vašeg Obaveštenja o privatnosti   

Možemo izmeniti i dopuniti Obaveštenje o privatnosti s vremena na vreme da bismo, npr. ažurirali obaveštenje ili se uskladili sa promenjenim zakonskim, tehničkim ili poslovnim zahtevima.  

Možete videti datum poslednjeg ažuriranja Obaveštenja o privatnosti proverom datuma “poslednjeg ažuriranja” koji je naveden na prvoj strani Obaveštenja. Korišćenjem našeg veb sajta i čitanjem ažuriranog Obaveštenja, Vi prihvatate izmene koje se unete u Obaveštenje.

10. Kako nas kontaktirati

Ukoliko imate dodatna pitanja vezano za naše korišćenje Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nas kontaktirate putem email poruke poslate na privatnost@aliaxis-ui.rs

Aliaxis