Elektrofuziona spojnica MB

Elektrofuziona spojnica sa graničnikom MB PE100 SDR11, proizvodjač Friatec Nemačka

Opis proizvoda

Šifra proizvoda Dimenzija (mm) Kratak opis
612680 d20 Elektrofuziona spojnica MB PE100 SDR11
612681 d25 Elektrofuziona spojnica MB PE100 SDR11
612682 d32 Elektrofuziona spojnica MB PE100 SDR11
612683 d40 Elektrofuziona spojnica MB PE100 SDR11
612685 d63 Elektrofuziona spojnica MB PE100 SDR11
612686 d75 Elektrofuziona spojnica MB PE100 SDR11
612687 d90 Elektrofuziona spojnica MB PE100 SDR11
612688 d110 Elektrofuziona spojnica MB PE100 SDR11
612689 d125 Elektrofuziona spojnica MB PE100 SDR11
612690 d140 Elektrofuziona spojnica MB PE100 SDR11
612691 d160 Elektrofuziona spojnica MB PE100 SDR11

 

  • Fiting za pritiske do PN 16 bara
  • Fiting izrađen od materijala klase PE 100
  • Vidljive elektrozavojnice bez sloja PE na sebi zbog brže i sigurnije montaže, saglasno sa međunarodnim standardima za konrolu kvaliteta
  • Proizvod u skladu sa EN 12201, ISO 9001, ISO 14001
  • Potvrda o zdravstvenoj ispravnosti izdata od strane akreditovane institucije u Srbiji (akreditacija u skladu sa SRPS ISO/IEC 17025:2006)
  • Standardni pin konektori prečnika 4,0mm
  • Potvrda proizvođača da prilikom montaže nije potrebno koristiti dodatne stege za fiksiranje cevi
  • Mogućnost varenja sa temperaturnom kompenzacijom (-10 °C do + 45°C)
  • Mogućnost dinamičkog praćenja rada procesa varenja
  • Proizvodjač Friatec AG Nemačka

 

Preuzmite dokument Brosura Frialen proizvoda