Elektrofuziona spojnica MB

Elektrofuziona spojnica bez graničnika UB PE100 SDR11, proizvodjač Friatec AG Nemačka.

Opis proizvoda

Šifra proizvoda Dimenzija (mm) Kratak opis
612662 d32 Elektrofuziona spojnica bez graničnika UB
612665 d63 Elektrofuziona spojnica bez graničnika UB
612666 d75 Elektrofuziona spojnica bez graničnika UB
612667 d90 Elektrofuziona spojnica bez graničnika UB
612668 d110 Elektrofuziona spojnica bez graničnika UB
612669 d125 Elektrofuziona spojnica bez graničnika UB
615001 d140 Elektrofuziona spojnica bez graničnika UB
612671 d160 Elektrofuziona spojnica bez graničnika UB
612672 d180 Elektrofuziona spojnica bez graničnika UB
612673 d200 Elektrofuziona spojnica bez graničnika UB
612674 d225 Elektrofuziona spojnica bez graničnika UB
612675 d250 Elektrofuziona spojnica bez graničnika UB
615073 d280 Elektrofuziona spojnica bez graničnika UB
612670 d315 Elektrofuziona spojnica bez graničnika UB
615074 d355 Elektrofuziona spojnica bez graničnika UB
615075 d400 Elektrofuziona spojnica bez graničnika UB
615076 d450 Elektrofuziona spojnica bez graničnika UB
615124 d500 Elektrofuziona spojnica bez graničnika UB
616312 d560 Elektrofuziona spojnica bez graničnika UB
616269 d630 Elektrofuziona spojnica bez graničnika UB
616313 d710 Elektrofuziona spojnica bez graničnika UB
616314 d800 Elektrofuziona spojnica bez graničnika UB

 

  • Fiting za pritiske do PN 16 bara
  • Fiting izrađen od materijala klase PE 100
  • Vidljive elektrozavojnice bez sloja PE na sebi zbog brže i sigurnije montaže, saglasno sa međunarodnim standardima za konrolu kvaliteta
  • Proizvod u skladu sa EN 12201, ISO 9001, ISO 14001
  • Potvrda o zdravstvenoj ispravnosti izdata od strane akreditovane institucije u Srbiji (akreditacija u skladu sa SRPS ISO/IEC 17025:2006)
  • Standardni pin konektori prečnika 4,0mm
  • Potvrda proizvođača da prilikom montaže nije potrebno koristiti dodatne stege za fiksiranje cevi
  • Mogućnost varenja sa temperaturnom kompenzacijom (-10 °C do + 45°C)
  • Mogućnost dinamičkog praćenja rada procesa varenja
  • Proizvodjač Friatec AG Nemačka

Preuzmite dokument Brosura Frialen proizvoda