Elektrofuziono koleno W90

Elektrofuziono koleno W90 na 90 stepeni PE100 SDR 11, proizvodjač Friatec Nemačka

Opis proizvoda

Šifra proizvoda Dimenzija Kratak opis
612091 d25 Elektrofuziono koleno W90
612093 d32 Elektrofuziono koleno W90
612095 d40 Elektrofuziono koleno W90
612097 d50 Elektrofuziono koleno W90
612099 d63 Elektrofuziono koleno W90
612101 d75 Elektrofuziono koleno W90
612103 d90 Elektrofuziono koleno W90
612105 d110 Elektrofuziono koleno W90
612107 d125 Elektrofuziono koleno W90
615276 d160 Elektrofuziono koleno W90
615689 d180 Elektrofuziono koleno W90
616265 d200 Elektrofuziono koleno W90
615690 d225 Elektrofuziono koleno W90

 

  • Fiting za pritiske do PN 16 bara
  • Fiting izrađen od materijala klase PE 100
  • Vidljive elektrozavojnice bez sloja PE na sebi zbog brže i sigurnije montaže, saglasno sa međunarodnim standardima za konrolu kvaliteta
  • Proizvod u skladu sa EN 12201, ISO 9001, ISO 14001
  • Potvrda o zdravstvenoj ispravnosti izdata od strane akreditovane institucije u Srbiji (akreditacija u skladu sa SRPS ISO/IEC 17025:2006)
  • Standardni pin konektori prečnika 4,0mm
  • Potvrda proizvođača da prilikom montaže nije potrebno koristiti dodatne stege za fiksiranje cevi
  • Mogućnost varenja sa temperaturnom kompenzacijom (-10 °C do + 45°C)
  • Mogućnost dinamičkog praćenja rada procesa varenja
  • Proizvodjač Friatec AG Nemačka

 

Preuzmite dokument Brosura Frialen proizvoda