Frialen elementi
Elektrofuziona redukcija MR

Redukcija za elektrofuziono zavarivanje PE cevi i fitinga, proizvedena od materijala PE100 PN16 SDR11 po standardu EN ISO 12201 (voda) / EN ISO 1555 (gas), odobrena za upotrebu u sistemima vode za piće i sistemima distribucije prirodnog gasa.

Dimenzije d32mm do d180mm. Veće dimenzije u kombinaciji sučeonih redukcija i spojnica UB.

elektfrofuziona-redukcija-mr

  • Sa barkodom za unos podata u mašinu nalepljenim na svakom pojedinačnom komadu koji sadrži podatke za zavarivanje i podatke za kontrolu (traceability).
  • Upakovana u plastičnu kesu sa nalepnicom koja sadrži dimenzije i tip fitinga.
  • Sa vizuelnim indikatorima kontrole kvaliteta zavarivanja.
  • Sa integrisanim sistemom temperaturne kompenzacije zavarivanja.
  • Sa izloženim/vidljivim elektrozavojnicama integrisanim 2/3 u telo redukcije, bez sloja polietilena preko elektrozavojnica, radi direktnog naleganja elektrozavojnica na cev u cilju brže i kvalitetne montaže.
  • Sa produženim zonama zavarivanja i hladnim zonama.
  • Sa potvrdom proizvodjača da je predvidjena za montažu bez upotrebe dodatnih stega i alata za pozicioniranje/fiksiranje cevi pri zavarivanju.
  • Sa izveštajem o higijenskoj ispravnosti izdatom od strane akreditovane laboratorije u Srbiji.
  • Sa medjunarodnim sertifikatom DVGW (PE elektrofuzioni fiting od polietilena za upotrebu u sistemima vode za piće i transport prirodnog gasa) prevedenim na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Proizvodjač: Friatec AG Nemačka

PE100, SDR11, Radni pritisak: 16bar (voda), 10bar (gas)