Frialen elementi
Elektrofuziona spojnica UB

Spojnica za elektrofuziono zavarivanje PE cevi i fitinga, proizvedena od materijala PE100 PN16 SDR11 po standardu EN ISO 12201 (voda) / EN ISO 1555 (gas), odobrena za upotrebu u sistemima vode za piće i sistemima distribucije prirodnog gasa. Montaža uz pomoć elektrofuzione mašine.

elektrofuziona spojnica

  • Sa barkodom za unos podata u mašinu nalepljenim na svakom pojedinačnom komadu koji sadrži podatke za zavarivanje i podatke za kontrolu (traceability).
  • Upakovana u plastičnu kesu sa nalepnicom koja sadrži dimenzije i tip fitinga.
  • Sa vizuelnim indikatorima kontrole kvaliteta zavarivanja.
  • Sa integrisanim sistemom temperaturne kompenzacije zavarivanja.
  • Sa izloženim/vidljivim elektrozavojnicama integrisanim 2/3 u telo spojnice, bez sloja polietilena preko elektrozavojnica, radi direktnog naleganja elektrozavojnica na cev u cilju brže i kvalitetne montaže.
  • Sa produženim zonama zavarivanja i hladnim zonama.
  • Sa potvrdom proizvodjača da je predvidjena za montažu bez upotrebe dodatnih stega i alata za pozicioniranje/fiksiranje cevi pri zavarivanju.
  • Sa izveštajem o higijenskoj ispravnosti izdatom od strane akreditovane laboratorije u Srbiji.
  • Sa medjunarodnim sertifikatom DVGW (PE elektrofuzioni fiting od polietilena za upotrebu u sistemima vode za piće i transport prirodnog gasa) prevedenim na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Proizvodjač: Friatec AG Nemačka

PE100, SDR11, Radni pritisak: 16bar (voda), 10bar (gas)

d Kod U kutiji Na paleti D B L t h Kg
20 T-612 660 80 4 33 49 60 30 17 0,037
25 T-612 661 60 3 68 55 66 33 18 0,044
32 T-612 662 30 1,5 45 61 77 39 21 0,073
40 T-612 663 20 1 54 71 86 43 23 0,096
50 T-612 664 12 600 68 82 98 49 27 0,151
63 T-612 665 5 250 82 96 112 56 29 0,211
75 T-612 666 20 360 98 110 122 62 24 0,322
90 T-612 667 30 240 114 130 138 69 41 0,436
110 T-612 668 24 192 137 152 159 79 28 0,705
125 T-612 669 16 128 156 169 172 86 51 0,946
140 T-612 001 12 96 174 185 184 92 52 1,275
160 T-612 671 8 64 199 207 190 95 53 1,772
180 T-612 672 6 48 220 228 209 105 63 2,088
200 T-612 673 2 36 247 252 220 110 63 2,965
225 T-612 674 1 36 277 280 235 118 71 4,055
250 T-612 675 1 24 315 315 246 123 68 6,7
280 T-615 073 1 18 355 355 268 134 80 9,3
315 T-615 670 1 18 400 400 300 150 78 14,58
355 T-615 074 1 9 450 450 300 150 84 16,7
400 T-615 075 1 4 500 500 320 160 90 20,8
450 T-615 076 1 4 560 560 340 170 79 30,4
500 T-615 124 1 4 630 630 360 180 80 42,5
560 T-615 706 1 2 630 630 380 190 84 24,2
630 T-615 726 1 2 710 710 420 210 110 34,8
710 T-615 994 2 1 800 800 460 230 80  48
800 T-615 290 1 1 900 900 500 250 138 65,9