Viking Johnson MDK

Montažno demontažni komad

montažno demontažni komad

Prednosti dizajna MDK komada:

  • Jednostavna konstrukcija armature čine naše MDK komade pogodnim za mnoge aplikacije uključujući pumpne stanice, tretman otpadnih voda, fabrike vode, postrojenja, vezu sa ventilima i prirubnicama bilo kog tipa.
  • Dizajn i konstrukcija u skladu sa BS EN ISO 9001, testirano i odobreno za upotrebu u distributivnim sistemima vode za piće.

Tehnički opis Viking Johnson MDK komada:

  • Materijal: duktil u skladu sa BS EN1563: Simbol EN-GJS-450-10
  • Zaštita: Rilsan najlon 11 (Poliamid 11) minimum 250 mikrona
  • Nominalni pritisak: (po zahtevu) NP10, NP16, NP25, NP40

Katalog:

DOKUMENTA ZA PREUZIMANJE:

Brošura MDK Viking Johnson – srpski jezik (PDF)

CAD datoteke montažno-demontažni komadi Viking Johnson (ZIP)

montažno demontažni komad

CAD datoteke montažno-demontažni komadi Viking Johnson (ZIP)

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije pozovite nas na 018/4532-324