Fiting za sučeono zavarivanje
Sučeoni fiting od materijala PE100 SDR11 ili SDR17

Fiting za sučeono zavarivanje (sučeoni fiting) u vodovodnim mrežama je proizveden od polietilena PE100 SDR11 PN16 i SDR17 PN10, isključivo metodom brizganja (a ne lepljenja) – radi većeg sigurnosnog faktora.

Način montaže: elektrofuziono (elektrofuzioni spojni elementi) ili sučeono (mašinom za sučeono zavarivanje).

Mi u svojoj ponudi imamo sve komade koji su potrebni za uspešnu i jednostavnu montažu vodovodnih i gasnih PE cevi, dimenzija d20mm do d1200mm:

Koleno 11, 22, 30, 45 i 90 stepeni Y koleno 45 stepeni
Luk 30, 45, 60 i 90 stepeni Simetrični reducir
Tuljak Asimetrični reducir
T komad Završna kapa
Redukovani T komad Prirubnice sa PP zaštitom