STRAUB ECO GRIP

  • Opseg: 26.9mm – 168.3mm
  • Temp opseg -10°C do +40°C
  • Pritisak do 6bar
Tehnički list sa detaljima i dimenzijama
Instrukcije za montažu
 

Spojnice STRAUB-ECO-GRIP koriste se tamo gde su opterećenja na cevnom sistemu mala, npr. servisne i kontrolne linije u industrijskim objektima. Zbog male širine kućišta i zatvarača sa jednim vijkom, dovoljno je vrlo malo prostora za montažu. Spojnica pruža maksimalnu fleksibilnost – na metalnim i plastičnim cevima (PVC, ABS, CPVC).

Raspoložive zaptivke: EPDM i NBR (na zahtev)

Pozovite nas za više detalja – 018/4532-324