STRAUB PLAST GRIP

  • Opseg: 40.0 – 355.0 mm
  • Temp opseg -20°C do +100°C
  • Pritisak do 16bar
Tehnički list sa detaljima i dimenzijama
Instrukcije za montažu
 

Spojnice STRAUB-PLAST-GRIP su spojnice za plastične cevi. Imaju zaštitu od aksijalnog izvlačenja cevi. 

Raspoložive zaptivke: EPDM i NBR (na zahtev)

Pozovite nas za više detalja – 018/4532-324