AquaFast
spojnice sa priteznim prstenom Tip U za PE i PVC cevi

Proizvođač: Viking Jonson UK

VJLogo

1. Jednostavno za montažu

Novi poboljšani dizajn omogućava lakšu montažu na deformisanim cevima. Manji broj zavrtnja za pritezanje i bez potrebe korišćenja moment ključa. Generalno, za montažu AquaFast spojnica i flanš adaptera nisu potrebne posebne veštine a montiraju se brže i sigurnije od drugih vrsta spojnica i flanš adaptera.

Positive Stop  AquaFast

2. Stop pozicija

Metal – na – metal “stop pozicija” eliminiše potrebu da se koristi moment ključ, a samim tim i omogućava bržu i sigurniju montažu. Montažer tačno zna koliko može pritezati zavrtnje jer mu graničnik ne dozvoljava da pretegne ili da eventualno nedovoljno stegne.

Resister AquaFast

3. Laka montaža na cev

Specijalna konstrukcija pokretnog dela fitinga (dizan metalnih prstenova) omogućava lakše navlačenje na cev, bez obzira na uslove na terenu. Lakša montaža znači brže vreme montiranja i manju mogućnost greške, što na kraju donosi manje troškove.

Pull out  AquaFast

4. Fiksiranje cevi u fitingu

Cev je fiksirana u fitingu u skladu sa standardom of WIS 4-24-01 Tip 2 i ISO 14236.2. Zbog toga je izvlačenje cevi praktično nemoguće. Pored toga – fiksatori ne oštećuju cev.

AquaFast Pressure Sealing Viking Johnson

5. Jedinstveno zaptivanje u tri tačke

Patentiran dizajn zaptivne gume i metalne komponente omogućava tri tačke zaptivanja (guma/cev, guma/telo fitinga, guma/metalni prsten). Zbog toga na kvalitet zaptivanja ne utiču deformacije zida cevi.

 

Flanš adapteri