Univerzalne spojnice i flanš adaperi
Dokumentacija

 

MaxiFit univerzalne spojnice – tip U

  • Tehnička speecifikacija

MaxiDaptor univerzalne spojnice sa prirubnicom – tip E

  • Tehnička speecifikacija

AquaFast spojnice sa priteznim prstenom za PE i PVC cevi – tip U

  • Tehnička specifikacija

AquaFast spojnice sa priteznim prstenom i spojnicom za PE i PVC cevi – tip E

  • Tehnička specifikacija

UltraGrip univerzalne spojnice sa griperima – tip U

  • Tehnička specifikacija

UltraGrip FA univerzalne spojnice sa prirubnicom i griperima – tip E

  • Tehnička specifikacija