UltraGrip
Univerzalne spojnice za spajanje svih vrsta cevi – tip U

VJLogo

Radni pritisak i temperature:

Nominalna veličina Sa priteznim prstenom Bez priteznog prstena Radna temperatura
gas voda gas voda
DN40 do DN300 5 bara 16 bara 5 bara 16 bara -20oC do + 30oC
DN350 do DN400 5 bara 10 bara 5 bara 16 bara

 

VJ-ultragrip-koppeling

  1. Probni pritisak na terenu: 1.5 puta veći od radnog pritiska.
  2. Probni pritisak u fabrici: minimalni zahtev po evropskim standardima je 1.5 puta veći od radnog pritiska plus 5 bara (npr. 29 bara za radni pritisak od 16 bara), ali u mnogim slučajevima Viking Johnson dostiže i veće vrednosti – do 36 bara.
  3. Sve komponente koje su u kontaktu sa fluidom imaju odobrenje za korišćenje  po medjunarodnim standardima kao i potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti izdatu od strane domaće akreditovane laboratorije za ispitivanje.
  4. Sve komponente imaju izveštaj o ispitivanju po standardu SRPS EN ISO 12266 izdat od strane domaće akreditovane laboratorije za ispitivanje.

Napomene vezane za primenu:

  • Proizvod sa priteznim prstenom funkcioniše na sledećim materijalima cevi: čelik, nodularno liveno gvožće, sivi liv, PE, PVC.
  • Proizvod bez priteznog prstena funkcioniše na sledećm materijalima cevi: čelik, nodulano liveno gvožđe, sivi liv, PVC, azbest cement, poliester.
  • Elastične spojnice isključivo za podzemnu upotrebu Pošto, usled termalne ekspanzije i drugih uticaja, nije moguće bezbedno predvideti dodatna opterećenja na nadzemnim cevovodima, Viking Johnson ograničava primenu elastičnih spojnica samo na podzemne uslove.  
  • Potporni (ojačavajući) prsten / fiksatori – PE i PVC cevi. Potporni (ojačavajući) prsten je neophodan za sve PE cevi i PVC cevi sa tankim zidovima.
  • Upotreba prstenova  za PVC cevi sa debelim zidovima nije potrebna.
  • Spojnice omogućavaju do 8º ugaonih savijanja u odnosu na pravac cevi.

 

TEHNIČKI OPIS

Spoljni prstenovi, telo spojnice: Duktil u skladu sa BS EN 1563:1997 Symbol EN-GJS-450-10

Zaptivka: EPDM: EPDM klasa E u skladu sa BS EN 681-1:1996 WA KTW i uz DVGW odobrenje (11.2007) za upotrebu u sistemima transporta fluida

Fiksatori: Acetal Copolimer klasa M25 ili ekvivalent

Zavrtnji – Nerdjajući čelik to BS EN 3506-1: 2009 klasa A2

Navrtke – Nerdjajući čelik u skladu sa BS EN 3506-2: 2009 klase A4 u skladu sa BS EN 20898-2: 1994

Podloške – Nerdjajući čelik u skladu sa BS1449:PT2:1983 klase 304 S15

Zaštita – antikorozivni premaz: Rilsan Najlon 11 (Crni premaz) – Poliamid 11

Odobrenja – potvrde

Rilsan Najlon 11 (Black): WRAS potvrda da je antikorozivni premaz bezbedan za korišćenje u sistemima transporta fluida (prevod na srpski jezik overen od strane sudskog tumača)

Zaptivka: odobrenje korišćenja EPDM materijala u sistemima transporta fluida (prevod na srpski jezik overen od strane sudskog tumača)

Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti izdata od strane akreditovane laboratorije u Srbiji

Izveštaj o ispitivanju SRPS EN 12266-1 izdat od strane akreditovane laboratorije u Srbiji

Ovlašćenje proizvodjača za prodaju proizvoda na teritoriji Srbije